top of page

Адвокатска кантора "Бергалио"

Адвокати с български в Италия

PRACTICE AREAS

В този раздел ще намерите информация за някои от най-често извършваните престъпления. 

Правните аспекти са представени в общодостъпна форма, за да могат да бъдат разбрани и от не-юристи. Представената информация в никакъв случай не може да замести правна консултация, тъй като всеки случай изисква конкретно и задълбочено проучване и индивидуално решение. Това важи особено в областта на наказателното право. 

 

 

   RAFFAELE BERGAGLIO

     ITALIAN CRIMINAL DEFENSE ATTORNEY 

bottom of page